Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, temiz su kaynaklarımızdır. Unutmayalım su varsa yaşam vardır.

Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemlerimizi alalım.