Kanserlive sağlıklıdokularınkısa sürede başarılı ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi