Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda 11 Kasım 2020 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında TÜBİTAK desteklerine yönelik online bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

TÜBİTAK yetkililerinin katılım sağlayacağı programda aşağıdaki destekler hakkında bilgilendirme yapılacaktır:

  • 1501-Sanayi Araştırma-Geliştirme Destek Programı
  • 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  • 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
  • 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)
  • 1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
  • 1602-Patent Destek Programı
  • Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) Programı
  • Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı (Patent Lisans - 2020)

Ayrıca, soru-cevap imkânıyla destekler hakkında katılımcıların soruları da yanıtlanacaktır.

Kayıt linki:

https://zoom.us/meeting/register/tJUvd-usrz8vHt0G3SP0SNgrRPHGAJyICX5r

Kaynak: MEVKA