ERA-NET NEURON Projesi JTC 2021 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, nörolojik ve zihinsel bozuklukların nörogelişimsel doğası ile ilgili önemli sorularını ele alacak çok uluslu, ortak araştırma projelerini desteklemektir. Nörogelişimsel bozukluklar, belirli entelektüel, motor veya sosyal işlevlerin edinilmesinde ve yürütülmesinde önemli zorluklar içeren, gelişimsel dönemde ortaya çıkan davranışsal ve bilişsel bozukluklardır. Bu çağrı, ergenlik döneminin sonundan önce ilk belirtilerini gösteren ve sinir sisteminin gelişimini ve işlevini bozan bozukluklarla sınırlıdır. Eğer ergenlikten önce başlayan bozuklukların sonuçlarına değiniliyorsa, bu semptomların yaşam boyu bir perspektifle devam etmesi veya ilerlemesi üzerine araştırmalara da bu çağrı kapsamında izin verilir. Araştırma alanları nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. Örneğin; genetik, epigenetik, hastalığın moleküler mekanizması, patofizyolojide yer alan sinir devreleri, 'rahim içi' ortam dahil olmak üzere doğum öncesi ve çevresel faktörlerin önemi, nöronal olmayan hücrelerin rolü, direnç faktörleri, gelişmekte olan sinir sistemi veya pediyatrik popülasyonlar için spesifik tedavilerin veya tanısal yaklaşımların geliştirilmesi, dijital sağlık yenilikleri ve bu hastalıkların diğer kesitsel yönleri gibi. Çağrı, nörogelişimsel bozuklukların temel mekanizmalarının anlaşılmasından insanlarda kavram kanıtı klinik çalışmalarına kadar uzanan araştırma önerilerini kabul edecektir.

NEURON destekleyici kuruluşları, özellikle temel ve klinik yaklaşımları birleştiren disiplinler arası çalışmaları ve translasyonel araştırma önerilerini teşvik etmektedir. Mevcut çağrı kapsamında, hem klinisyenler hem de temel sinirbilimciler dahil olmak üzere farklı disiplinler arasındaki işbirliği son derece teşvik edilmektedir. Konsorsiyumlardan, yalnızca ortaklar arasındaki tamamlayıcı işbirliği ile elde edilebilecek yeni, iddialı fikirler sunmaları beklenmektedir.

Araştırma önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini kapsamalıdır:

a) Nörogelişimsel bozuklukların patogenezini, etiyolojisini, yatkınlığını ve direnç mekanizmalarını ele alan temel araştırmalar. Bu araştırmalar, nörogelişimsel bozukluklarla ilgili yenilikçi veya paylaşılan kaynakların ve teknolojilerin geliştirilmesini içerebilir.

b) Nörogelişimsel bozuklukların önlenmesi, teşhisi, hasta sınıflandırması, tedavisi ve/veya rehabilitasyonu için yeni stratejiler geliştirmek için yapılan klinik araştırmalar.

Klinik çalışmalar, kavram kanıtlama noktasına kadar uygundur. Büyük hasta kohortlarının kurulması NEURON tarafından finanse edilmeyecektir, ancak mevcut kohortların, beyin bankalarının kullanılması ve mevcut veri setlerinin kullanılması teşvik edilmektedir. İlgili, iyi karakterize edilmiş hasta popülasyonlarına veya uygun biyomateryal koleksiyonlarına erişimin gösterilmesi beklenmektedir. Başvuru sahipleri, çalışmayı yürütmek için gereken uzmanlık ve becerilere sahip olduklarını veya uygun işbirliklerinin yürürlükte olduğunu göstermelidir. Yeni hayvan veya hücre modellerinin geliştirilmesine yalnızca uygun bir model mevcut değilse ve gerekçelendirilmesi koşuluyla izin verilir. Çalışmalarda cinsiyet farklılıklarının dikkate alınması zorunludur. İlgili ise, projelerin planlanmasında uygun Avrupa altyapılarıyla, özellikle EATRIS-ERIC, BBMRI-ERIC ve ELIXIR ile erken temasa geçilmesi tavsiye edilir. Avrupa Strateji Forumu - ESFRI (www.esfri.eu) aracılığıyla ayrıca farklı platformlar bulunabilir.

Aşağıdaki araştırma alanları bu çağrıya dahil değildir:

AB Ortak Programı - Nörodejeneratif Hastalık Araştırması (JPND) tarafından ele alınan nörodejeneratif bozukluklar.

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir. ERA-NET NEURON fonlama düzeni, mümkün olduğunca çok sayıda partner ülke dahil ederek Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmek için çaba göstermektedir. Bu nedenle, bu fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden (Letonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Türkiye) ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projelerde yer alabilirler.
Çıkılacak çağrı için ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Yapılacak uluslararası dış danışman değerlendirmesi sonucunda başarılı olan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvuru sistemi açılmış olup son başvuru tarihi 9 Mart 2021 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 15 Mart 2021 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” bölümünden “NEURON JTC2021 1. Aşama” seçerek başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/en/972.php ağ sayfasından ve uluslararası partner bulma sayfasına ise https://partnering.pt-dlr.de/neuron ağ sayfasından erişebilirsiniz.

Kaynak: TÜBİTAK

Teknokent Duyuruları

TümüKONYA TEKNOKENT’TE GİRİŞLER HESAÇ KONTROLÜNDEUZAKTAN ÇALIŞMA ORANI 2022 SONUNA KADAR %50 OLARAK BELİRLENDİCOVID-19 UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRE UZATIMIMAXON SPORTS CLUB’TE KONYA TEKNOKENT’E ÖZEL İNDİRİM

Konya Selçuk TTO Duyuruları

TümüTASARRUF VE VERİMLİLİK ZAMANIKonya Teknokent’ten sağlıklı bir ürünTUSAŞ Ar-Ge İşbirliği Çağrısı Yayımlandı1512-Girişimcilik Destek Programı (BiGG) Performans Analiz Raporu Açıklandı

Teknokent İş İlanları

Tümüİkonik Teknoloji A.Ş. Entegrasyon Uzmanı ArıyorMora Sistem Yazılım Mühendisi Arıyor

En Son Haberler

TümüKONYA TEKNOKENT YEŞİL MUTABAKAT SUNUŞU YAPTIKİTAP DÜNYAYI DOLAŞMAKTIR YENİLENMEKTİRKANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUNHEP ÜRETİM ÇOK ÜRETİM