Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır.

1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

1702 Patent Lisans –  2021 – 1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

1702 Patent Lisans –  2021 – 1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

  • Temel destek oranı %25’tir.
  • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
  • Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
  • Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
  • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
  • Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
  • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.

Çağrı takvimi aşağıda yer almaktadır:

  
Çağrının açılması22 Ocak 2021
Ön kayıt için son tarih*19 Nisan 2021; Saat 17:30
Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması**15 Mart 2021  
Çağrı kapanış tarihi***10 Mayıs 2021 (saat 23:59’a kadar)
Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması23.2.2.’de belirtildiği şekilde proje önerisi ekinde sunulması gereken belgelerden eksik olanların talep tarihinden itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekir.
Destek başlangıç tarihi1 Temmuz 2021
*:Proje başvurusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır. ** Proje önerisinin PRODİS’ten gönderilmeye başlanacağı tarihtir. Gönderim için ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. *** Proje önerisinin PRODİS’ten gönderileceği son tarihtir

1702 - Patent Lisans –  2021 – 1 çağrısı ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Çağrı Duyurusu

Yüksek Teknoloji Sektörleri ve IPC Sınıfları

Yeşil Mutabakat Eylem Alanları

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP) Şablonu

Patent Özet Tablosu

KAYNAK: TÜBİTAK

Teknokent Duyuruları

TümüKONYA TEKNOKENT’TE GİRİŞLER HESAÇ KONTROLÜNDEUZAKTAN ÇALIŞMA ORANI 2022 SONUNA KADAR %50 OLARAK BELİRLENDİCOVID-19 UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRE UZATIMIMAXON SPORTS CLUB’TE KONYA TEKNOKENT’E ÖZEL İNDİRİM

Konya Selçuk TTO Duyuruları

TümüTASARRUF VE VERİMLİLİK ZAMANIKonya Teknokent’ten sağlıklı bir ürünTUSAŞ Ar-Ge İşbirliği Çağrısı Yayımlandı1512-Girişimcilik Destek Programı (BiGG) Performans Analiz Raporu Açıklandı

Teknokent İş İlanları

Tümüİkonik Teknoloji A.Ş. Entegrasyon Uzmanı ArıyorMora Sistem Yazılım Mühendisi Arıyor

En Son Haberler

TümüKONYA TEKNOKENT YEŞİL MUTABAKAT SUNUŞU YAPTIKİTAP DÜNYAYI DOLAŞMAKTIR YENİLENMEKTİRKANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUNHEP ÜRETİM ÇOK ÜRETİM