PATENT SÜREÇLERİ VE ÇALIŞAN BULUŞLARINA YÖNELİK UYGULAMALAR