Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

Biotc Bilim İlaç

Firma Bilgileri

Biotc Bilim İlaç

Biotc Bilim İlaç Kimya Makine San Tic Ltd Şti
BİOTC_Çalışma Yüzeyi 1

ÇÖZÜMLERİMİZ

Hizmet Alanlarımız

Ürün ve Hizmet: Probiyotikler, enzim, mayalar, aktif maddeler, organik kimyasallar

Çözümlerimiz
Analitik
Araştırma geliştirme ve üretim süreçlerinde ölçme – değerlendirme büyük öneme sahiptir. Biyoteknoloji, milyarda bir hata ile geliştirilmelidir. BİOTC güncel analitik sistem ve metodlar ile ppb (parts per billion) düzeyinde ölçüm ve analizler yapmaktadır.

Endüstriyel
Teknoloji ve projeler, maksimum verimi sağlamak amacıyla başlangıçta tam kontrollü laboratuvar ölçeğinde gerçekleştirilmelidir. Proses ve üretim ölçeğine göre endüstriyel ihtiyaçlar belirlenir. BİOTC, GMP ve 4.0 endüstriyel uygulamalar ile biyoteknolojiyi bir araya getirmektedir.

Enzimler
Canlı bitkisel ve hayvansal hücrelerde biyolojik olayların kimyasal reaksiyonlarını katalize eden kompleks organik substanslardır. Maddelerin değişimleri parçalanmaları ve biyosentezleri biyolojik katalizör olan enzimler tarafından sağlanır. BİOTC, bakteriyel ve fungal suşlar ile üreticilerin ve tüketicilerin ihtiyaç duyduğu enzimler
biyoteknolojik metodlar kullanılarak yüksek saflıkta üretmektedir.

Bitki Besleme
Bitki beslemede alışılagelmiş gübrelemenin yanı sıra bitkilerin habitat ile simbiyotik ilişki kurarak doğa tarafından beslenmesini sağlanabilmektedir. Verim arttırıcılar ile organik bitki besin elementlerini nihai ürün portföyüne göre gerçekleştirmektedir.

Bitki Koruma
Bitkisel üretimde zararlılar ile mücadele büyük bir öneme sahiptir. Zararlılılar ciddi verim kayıplarına sebep olmaktadır. Zararlılar, yıllarca kullanılan kimyasal tarım ilaçlarına karşı bağışıklık geliştirmektedir ve bu her geçen gün tarım ilacı kullanım miktarlarının artması ile toplum sağlığını tehdit etmektedir. BİOTC, kimyasal tarım ilaçlarına altenatif olarak feromon, biyopestisit, organik asitler vb. alternatif entegre mücadele yöntemleri geliştirmektedir. Organik çözümlerle bitkisel üretimde yalnızca zararlıyı hedef alan ve kalıntı bırakmayan bitki koruma ürünleri ve çözümleri sunmaktadır.

Veteriner
Hayvancılıkta beslenilen türün biyolojik özelliklerini bilmek çok önemlidir. Hayvanlarda beslenme türe ve cinse göre oldukça değişmektedir ve verim doğru besleme ile doğrudan alakalıdır. Besi ve ürün hayvancılığında verimli, sağlıklı ve besin değerleri yüksek ürün elde etmek ancak kaliteli yem ve biostimülant kullanımı ile mümkündür. BİOTC, verimi yemi arttırmak yerine faydalanılabilirliği arttırarak sağlamaktadır.
Sera gazlarının %24’ü tarımsal faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu gazlar sindirim problemleri sonucunda ortaya çıkar. Sindirimi arttırarak aynı yem miktarı ile verim arttırılır. Yeni nesil yemler, faydalanılabilirliği yüksek ve metan gazı salınımını da azaltarak doğaya zarar vermeyen tamamen organik, bağışıklık arttırıcı niteliktedir.