Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

UZAKTAN ÇALIŞMA HAKKINDA

Haberler

UZAKTAN ÇALIŞMA HAKKINDA

Sayın Yetkili/İlgili,

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığımıza bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 27 Mayıs 2020 tarihine imkân tanındı.
Gelinen aşamada;
a) 27 Mayıs 2020 olarak belirlenen tarihin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına,
b) 01 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında ise;
ilgili işletmelerde, bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek, veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla uzaktan çalışmaya müsaade edilmesine karar verilmiştir.
Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.
Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

Sağlıklı günler dileriz.