Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI 2017

Haberler

ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI 2017

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Prg.Başk.’nca üniversite öğrencilerine yönelik 2238, 2241, 2242 Yarışmaları bu yıl beşinci kez düzenlenecektir. Öğrenciler yarışmalara 22 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında online başvuru yapabilecektir.

ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI 2017

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca üniversite öğrencilerine yönelik 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, 2241 Sanayi Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması ve 2242 Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışmaları bu yıl beşinci kez düzenlenecektir. Öğrenciler yarışmalara en fazla üç kişiden oluşan ekiplerle, e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 22 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında online başvuru yapabilecektir.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli araştırma alanlarında üniversite öğrencilerini çalışmalar yapmaya özendirmeyi hedefleyen yarışmalar; üniversite öğrencilerine kariyerlerinin başında bilime, ekonomiye ve sanayiye katkı sağlayan projelere imza atma imkanı sunmaktadır.

Değerlendirme süreci sonucunda Ekim ayında yapılması planlanan Final Sergisinde yaklaşık 150 proje, seçkin katılımcılar tarafından ziyaret edilecektir. Aynı zamanda ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşan jüriler tarafından yapılacak değerlendirme sonrası derece alan projeler belirlenecektir. Her alt kategoride birinci olan projeye 10.000 TL, ikinci olan projeye 7.500 TL ve üçüncü olan projeye 5.000 TL para ödülü verilecektir. Ayrıca danışmanlara ilgili ücretlerin yarısı kadar para ödülü verilecektir.

2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Bu yarışmada, girişimcilik ve yenilikçilik fikrinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasındaki önemini arttırmak, teoride öğrendiklerini pratiğe dökebilme yeteneklerini geliştirmek, hayatın her alanına dair yenilikçi ve girişimci fikirlerini desteklemek ve genç beyinlerin araştırmacı kültüre sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Yarışmaya 2017 yılında Çevre ve Enerji Teknolojileri ve Akıllı / Sürdürülebilir Şehirler Kategorilerieklenmiştir, böylelikle mevcut kategori sayısı altıya yükselmiştir.

2241 Sanayi Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

Sanayi Yönelik Lisans Bitirme Tezleri yarışmasında, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin, bitirme tezlerinde uygulama potansiyeli yüksek olan ürün geliştirmek ve süreç iyileştirme alanlarında sanayi ve iş dünyası ile ortak çalışarak geleceğe yönelik projeler üretmeleri hedeflenmektedir.

2242 Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması

Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışmasında amaç, yaşadığımız bilişim çağında lisans öğrencilerinin somut projeler geliştirerek ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak, bilişim teknolojileri konusunda girişimci ve yenilikçi projeleri destekleyerek ülkemizin bu alandaki sorunlarına çözüm üretmek ve yerel sektörün gelişimine katkı sağlamak, bu doğrultuda gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi teşvik etmektir.

Yarışmaya 2017 yılında Güvenlik Uygulamaları ve Sanal Gerçeklik Kategorileri eklenmiştir, böylelikle mevcut kategori sayısı altıya yükselmiştir.

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.