Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSPANYA’DA ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTISINA KATILDI

Haberler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSPANYA’DA ULUSÖTESİ PROJE TOPLANTISINA KATILDI

Selçuk Üniversitesi, İspanya, İtalya, Almanya, Belçika ve Türkiye’nin birlikte yürüttüğü “Sürdürülebilir Tarım ve Yaşayan Topraklar” konusunda İspanya’da yapılan uluslararası bir toplantıya katıldı.

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projeleri kapsamında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Selçuk Üniversitesi ortaklığında yürütülmekte olan 2019-1-TR01-KA202-076825 numaralı  ”Sustainable Agriculture and Life & Living Soil (Sürdürülebilir Tarım ve Yaşam & Yaşayan Topraklar)” isimli projemizi Ulusötesi Proje Toplantısı (Transnational Project Meeting- TPM)  İspanya  ortağımız Cordoba  Üniversitesi  ev sahipliğinde 22 – 26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Projede; Türkiye’den Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KOP (Konya Ova Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği, İspanya’dan Cordoba Üniversitesi, İtalya’dan Lega Regionale delle Cooperative e Mutue, Almanya’dan DEULA-Nienburg GmbH ve Belçika’dan Avrupa Koruyucu Tarım Federasyonu olmak üzere 5 ülke 9 kurum ve kuruluş yer almaktadır.  

İspanya’nın Cordoba şehrinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet HAMURCU proje hakkında şu bilgileri verdi: “Cordoba Üniversitesi ev sahipliğinde projemizdeki ortak kurum ve kuruluşlar; tanıtım sunumu yaparak, sürdürülebilir tarım ile ilgili çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini anlatmıştır. Proje koordinatör kurumu olan Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projenin amaç ve hedefleri, ortakların rol ve sorumlulukları ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında da sunum yapılmıştır. Ortaklar arasında işbirliğinin gelişmesi, yeni sektörel ağların oluşması ve tarımsal üretimde yapılan iyi uygulamaların yerinde öğrenilmesi, projede yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi gibi konularda istişarelerde bulunulmuştur. Toplantıda katılımcıların fikirleri ve görüşleri alınarak Uluslararası boyutta sürdürülebilir tarımda GZFT ANALİZİ (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) için katılımcılar grup çalışması yapmış olup, sonuçları raporlanarak bir sonraki faaliyetimiz için hazırlık yapılmıştır” dedi.

Ayrıca Cordoba Üniversitesi ziyaret edilerek, rektör yardımcısı ve Erasmus+ koordinatörlüğü ile tanışılmıştır. Cordoba Üniversitesi tarafından yönetilen Üniversite kampüsü içinde bulunan RABANELES çiftliği de ziyaret edilmiştir. Çiftlik içerisinde proje katılımcılarına Koruyucu Tarım çalışmaları (doğrudan ekim, toprak örtü bitkisi uygulamaları, pülverizatörler, toprak işleme aletleri, toprak organik maddesini artırıcı uygulamalar vb.) hakkında bilgi verilmiştir. Koruyucu Tarımda kullanılan makine ve ekipmanlar tanıtılmış, uygulamalı olarak arazide doğrudan ekim de yapılmıştır dedi.

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet HAMURCU; Projenin İspanya ortağı Cordoba Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Ulusötesi Proje Toplantısının başarılı bir şekilde tamamlandığını, ev sahibi ortağın ve ortak kurumların proje konusuyla ilgili alanında doğrudan ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarının olmasının projeye büyük katkı sağladığını ve başarılı sonuçlar elde edileceğini belirtti.

Projemizle sürdürülebilir tarımla ilgili başarılı çalışmaları olan ülkeler arasında işbirliği ağı oluşturmak, yeni fikirleri ve yöntemleri paylaşarak iyi uygulamaların değişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak, ulus ötesi düzeyde faaliyet göstererek tüm ortakların kurumsal kapasitelerini geliştirmek, sektördeki teknik personel ve çiftçilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir koruyucu tarım teknikleriyle tarımsal üretimin yapılması, toprak, su, hava ve çevre gibi doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğinin sebeplerinin ve sonuçlarının etkilerinin azaltılması, sektör aktörlerinin tarımsal faaliyetlerin içerdiği riskleri azaltma teknikleri hakkında bilgi ve becerisinin gelişmesi, çevre bilincinin oluşması, tarımsal üretimde karlılık ve verimliliğin artması, gıda güvenliğinin sağlanması projemizin kısa ve uzun vadede beklenen sonuçlarıdır.

Projemizle ilgili yapılan çalışmalar projemizin sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.

Instagram: livingsoils_project                  Facebook: Living Soils