Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

SEKTÖR PROFESYONELLERİ ZİRVESİ -2- TARIM MAKİNALARI SEKTÖRÜ KAMU-ÜNİVERSİTE BULUŞTAYI DÜZENLENDİ

Haberler

SEKTÖR PROFESYONELLERİ ZİRVESİ -2- TARIM MAKİNALARI SEKTÖRÜ KAMU-ÜNİVERSİTE BULUŞTAYI DÜZENLENDİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Konya Teknokent-Selçuk TTO işbirliğiyle, ‘Sektör Profesyonelleri Zirvesi-2-Tarım Makinaları Sektörü Kamu-Üniversite Buluştayı’ düzenlendi.

Tarım makinaları sektöründen öncü firmalar, sivil toplum kuruluşları, kurumlar, araştırmacılar ve akademisyenlerin sektör sorunlarını ve deneyimlerini paylaşarak işbirliği olanakları için bir araya geldiği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Konya Teknokent – Selçuk TTO tarafından düzenlenen “SEKTÖR PROFESYONELLERİ ZİRVESİ-2” “Tarım Makineleri Sektörü Kamu – Üniversite – Sanayi Buluştayı” etkinliği 19 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen buluştaya; Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır Konya Tarım Makineleri Kümeleşme Merkezi (KONTARKÜM)Başkanı Mehmet Çalmaz, Konya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Erenler, dekanlar, araştırmacılar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, bölgesel kalkınma ve gelişmeye her zaman destek verdiklerini söyleyerek, “Dünya’nın yaşanabilirliğini etkileyen tehditlerin başında aşırı nüfus, su kaynaklarının azalması ve buna bağlı olarak çölleşme, fosil yakıtların hızla tükenmesi, ormanların yok olması, ekolojik sorunlara yol açan çevre kirliliği tehdit eden unsurların başında gelmektedir. 2. Dünya Savaşından sonra dünya nüfusu 3 kat artarken, kamusal üretimde de belli artışlar olmuş ancak kişi başına düşen tarım arazisi miktarı 0,48 hektardan 0,22’e kadar gerilemiştir.Bunun anlamı giderek azalan tarım alanlarından Dünya nüfus artışına paralel olarak giderek artan üretim yapılıyor olmasıdır. Tarıma elverişli alanlarda toprak neredeyse hiç boş kalmamakla birlikte çeşitli ürünler yetiştirmekte başta su olmak üzere çok yoğun kullanım olmaktadır. Makine sektörü inovasyonun en yoğun yaşandığı alan olup son 10 yılda Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatı artarak 2016 yılında 1.1 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Tarım makineleri sektörü her geçen gün yeni modern ve katma değerli makinelerin üretilmesi sektörün yükselmekte olduğunu göstermektedir” dedi.

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.