Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

ENDÜSTRİ 4.0. VE AKILLI ÜRETİM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Haberler

ENDÜSTRİ 4.0. VE AKILLI ÜRETİM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Dijital dönüşümü kurumsal yaşam koşullarının yani organizasyon kültürlerinin bir parçası haline getirmekte olan şirketlerin yapacakları yatırımlar öncesinde mevcut olgunluk seviyelerinin kapsamlı bir şekilde analizinin sağlanması hem ülke hem de ilgili işletme ekonomileri açısından kritik önemdedir.

Almanya’da geliştirilmiş “acatech Endüstri 4.0 Maturity Index” ( https://hallo-digital.com/ ) küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine endüstri 4.0 yapısal dönüşümü için rehberlik etmekte ve onların öğrenen çevik organizasyonlar haline gelebilmelerine katkı sağlayan bir ölçme değerlendirme aracı sunmaktadır.  Alman Teknik Bilimler akademisi Acatech on seneyi aşkın bir süredir toplum ve politalara yönelik olarak bağımsız bilime dayalı araştırmalar yürütmektedir. Özellikle 2018 yılını şekillendirmiş olan konuların başında gelen yapay zeka Almanya’da üretilmiştir. 2018 raporunda acatech faaliyetlerinde endüstri 4.0 ve akıllı hizmetler, geleceğin çalışma ve eğitim koşullarının öne çıktığı görülmektedir.

Dr. Öğrt. Üyesi Kamil Ahat tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında pilot sanayi işletmesinde diijital dönüşümü kurumsal kültürün bir parçası haline getirebilmek amacı ile şirketlerin yapacakları teknolojik yatırımlar öncesinde mevcut olgunluk seviyelerinin kapsamlı bir şekilde analizinin sağlanması amaçlanmıştır. Projenin  ilk aşaması olarak endüstri 4.0 farkındalık geliştirme eğitimi 11-12 Mart 2020 tarihinde eğitmen EDT Center’dan Muharrem Gezer’in sunumu ile KONYA TEKNOKENT ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup ilerleyen aşamada ise pilot işletmenin üretim planlama, satın alma, üretim, lojistik, ürün tasarımı, kalite, stok ve yönetimi, kurum kültürü gibi her bir süreçte analizi ve endüstri 4.0 olgunlukları açısından karşılaştırılması gerçekleştirecektir.

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.