Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Haberler

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknokent\Selçuk TTO tarafından düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Üniversite-Sanayi İşbirliği Bilgilendirme Toplantısı, Konya’daki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yönetici ve temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknokent\Selçuk TTO tarafından düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Üniversite-Sanayi İşbirliği Bilgilendirme Toplantısı, Konya’daki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yönetici ve temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversite Kampüs Alanındaki Keykubat Köşkü’nde düzenlenen toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Şekerci, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Necmettin Erbakan Üniversitesini Temsilen Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkan Vekili Veli Tekelioğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürü Uğur Özalır, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yönetici ve temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Selçuk Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yaygınlaşmasının şehrimiz ve ülkemiz açısında önemli olduğu ve üniversite olarak üniversite sanayi iş birliğine verdikleri önemi dile getirdi.

Toplantıda konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Şekerci,

2017 yılını Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ’nün talimatıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezi seferberliğiyle başlattıklarını dile getiren şekerci bu seferberliğe katılan Konyalı sanayici ve iş adamlarına teşekkür etti.

Konuşmasında katma değeri yüksek ürünlere yönelmenin önemini belirten şekerci katma değerli ürünlere bir dönüşüm oluşacaksa bu dönüşümün hem sanayici ve iş adamlarımızın hem de üniversitelerimizin sayesinde olacaktır dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ “Konya Teknokent – Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi ”isimli sunumu gerçekleştirerek Konya Teknokent/SELÇUKTTO olarak özel sektör kuruluşlarına sunmuş oldukları hizmetleri anlattı. Ayrıca Prof. Dr. Birol Dağ geçmiş yıllardan bu yana bölgesel kalkınma ve gelişme için bölgemizdeki sanayicilere sundukları hizmetlerin sayısı ve niteliği konusunda bilgi verdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk “Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Sunumu kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezi olma şartlarını ve avantajlarını anlatan Öztürk ülkemizdeki Ar-Ge ve tasarım merkezleri hakkında önemli istatistiklerinde katılımcılarla paylaştı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara “Üniversite – Sanayi İşbirliğine Selçuk Üniversitesi Gözüyle Bir Bakış” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek Selçuk üniversitesinin vizyonunun bir araştırma üniversitesi olmak olduğunu vurguladı. Ayrıca Prof. Dr. Hüseyin Kara Selçuk üniversitesinin sunmuş olduğu hizmetleri hakkında bilgi verdi.