Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

AB UFUK 2020 PROGRAMI EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME GÜNÜ DÜZENLENECEKTİR

Haberler

AB UFUK 2020 PROGRAMI EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME GÜNÜ DÜZENLENECEKTİR

7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 2014- 2020 yılları arasında yürürlükte olacak Horizon 2020 Programı ile nitelikli ArGE çalışmaların artırılması, araştırmada inovasyonun teşvik edilmesi ve sanayi-akademi işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

7. Çerçeve Programı’nın devamı olarak 79 Milyar Avro bütçe ile 2014- 2020 yılları arasında yürürlükte olacak Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” ile nitelikli araştırma çalışmalarının artırılması, araştırmada inovasyonun teşvik edilmesi ve sanayi-akademi işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda 11 Ekim 2017 tarihinde Konya Teknokent Toplantı salonunda gerçekleştirecek olan AB UFUK 2020 PROGRAMI eğitim ve bilgilendirme gününde;

TÜBİTAK Kıdemli Ulusal İrtibat Noktası, AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisinden

◦Çınar ADALI ÖNER,

•Ufuk 2020 Programı Hakkında Genel Bilgiler

•Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik ve Biyoekonomi Alanı ve 2018-2019 Çağrı Başlıkları

◦Meltem ÜNLÜ TOKCAER, 

•TÜBİTAK Uluslararası İşbirlikleri Destek ve Ödül Programları

•İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı ve 2018-2019 Çağrı Başlıkları 

hakkında bilgi verecek olup, ardından özel görüşme yapmak isteyen her bir araştırmacı ile eş zamanlı her iki çağrıya ilişkin 10’ar dakikalık birebir görüşmeler gerçekleştirecektir.

Erdener Sunar

Uluslararası Proje Geliştirme Birimi

Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi

Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş

www.konyateknokent.com.tr

www.selcuktto.com

www.biggselcuktto.com

Selçuk Ün. Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Akademi  Mah. Gürbulut Sok. Safir Panorama Blok  No:67

Selçuklu 42003 Konya Türkiye

Tel :+90 332 262 02 02

Faks: +90 332 262 02 04

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.