Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü

TTO Duyuruları

Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü

Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı:
Avrupa Komisyonu tarafından yukarıda belirtilen hedefler kapsamında Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısı açılacaktır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon’un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

Ufuk2020 Programı’nın son çağrısı niteliğinde olan Avrupa Green Deal Çağrısı hakkında TÜBİTAK tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlik taslak programına buradan erişebilirsiniz.

Çağrıda 11 alt alanda toplamda 20 konu başlığı bulunmakta olup, proje başvurusu yapılabilecek taslak konu başlıkların listesine ve konuların içeriğine buradan erişebilirsiniz.

Etkinliğe katılım için kayıt yapılması zorunludur. Kayıt adresine buradan erişebilirsiniz.

Etkinliğe kayıt olduktan sonra kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin detaylar e-posta yolu ile etkinlikten önce paylaşılacaktır.

Kaynak: h2020.org.tr

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.