Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

Sipariş Ar-Ge 2020 Çağrısı ile 1501 ve 1507 Programları 2020 2. Çağrıları Başvuru Süreci Tamamlandı

TTO Duyuruları

Sipariş Ar-Ge 2020 Çağrısı ile 1501 ve 1507 Programları 2020 2. Çağrıları Başvuru Süreci Tamamlandı

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefiyle açılan Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme çağrısına  (Sipariş Ar-Ge 2020), kapanış tarihi olan 17/09/2020’e kadar 188 firma (ortak firmalar dâhil) tarafından 105 proje başvurusu yapılmıştır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvurabildiği, kuruluşların teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla açılan ve 18/09/2020 tarihinde kapanan 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı  2020-2 çağrısına, 628 firma (ortak firmalar dâhil) tarafından 740 proje başvurusu yapılmıştır.

KOBİ’lerin proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla açılan 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020-2 çağrısına kapanış tarihi olan 17/09/2020’e kadar 445 firma (ortak firmalar dâhil) tarafından 473 proje başvurusu yapılmıştır.

Çağrılara yapılan proje öneri başvurularının değerlendirme süreci başlamıştır. Süreç sonunda desteklenmeye değer bulunan projeler www.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Aralık ayında değerlendirme sonuçlarının duyurulması planlanmaktadır.

KAYNAK: TÜBİTAK