Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Çağrısı

TTO Duyuruları

Avrupa Yeşil Mutabakatı Çağrısı

Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta oluşturma hedefi doğrultusunda yeni bir büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı yayımlanmıştır. AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü hedefleyen Mutabakat kapsamında sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye birçok sektörde AB mevzuat ve politikaları gözden geçirilmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ortaya konan hedeflere ulaşılmasına destek olmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı kapsamında 1 milyar Avro’luk yeni bir çağrıya çıkılması planlanmaktadır. Çağrıya, Türkiye’deki kuruluşlar tarafından da başvuruda bulunulabilecektir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en adresinden ulaşılabilir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanması için araştırma ve yeniliği destekleyecektir. Desteklenecek projelerin Yeşil Mutabakat ana öncelikleri doğrultusunda somut ve görünür sonuçları hızlı şekilde vermesi beklenmektedir.

Bu nedenle açılacak çağrının aşağıdaki alanları desteklemesi öngörülmektedir:

  • Pilot uygulamalar, demonstrasyon projeleri ve yenilikçi ürünler
  • Yeşil ve dijital dönüşümün daha iyi yönetilmesi için inovasyon
  • Sosyal ve değer zinciri yeniliği

Avrupa Komisyonu söz konusu çağrı programı üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir. Çağrı başlıklarının son haline getirilmesi amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından anket çalışması başlatılmıştır.

Anket kapsamında paydaşların ilgilendikleri alan özelinde görüşlerini iletmeleri beklenmektedir.

Alan özelindeki anketlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

İlgili anketlere görüş iletilmesi için son tarih 3 Haziran 2020‘dir. Anket çıktıları göz önüne alınarak çağrı programının Eylül ortasında yayımlanması ve çağrı başvuruları için son tarihin Ocak 2021 olması beklenmektedir.