Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

ARDEB-1001 Programına Önerilecek Revize Projeler Kapsamında Video Sunma İmkanı

TTO Duyuruları

ARDEB-1001 Programına Önerilecek Revize Projeler Kapsamında Video Sunma İmkanı

Değerli Araştırmacımız,

Bilindiği üzere; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan herhangi bir proje destek programına sunulan ve yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunmayarak reddedilen bir proje ile “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”na yeniden başvuru yapılması halinde “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun doldurulması zorunludur ve formun, tarafınıza iletilen bilimsel değerlendirme raporunda yer alan görüş ve önerilere cevap olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. “Değişiklik Bildirim Formu”nun doldurulmaması ya da usule uygun hazırlanmaması halinde  proje önerisi değerlendirmeye alınmayarak iade edilmektedir.

Araştırmacılarımızın; daha önce Kurumumuza sunulup reddedilen aynı/benzer içerikli projeleri ile “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”na tekrar başvuru yapmak istemeleri halinde, bilimsel değerlendirme raporunda yer alan görüş ve öneriler doğrultusunda projelerinde yaptıkları değişiklikleri daha detaylı anlatabilmeleri amacıyla doldurmaları gereken “Değişiklik Bildirim Formu”na ek olarak başvuru sistemine video yükleyebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Video yüklemek isteyen proje yürütücülerinin; Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden başvurularını yaparken “Proje Bilgileri” adımında yer alan “Bu veya Benzer Bir Proje ile Daha Önce TÜBİTAK’ın Herhangi Bir Destek Programına Başvuruda Bulunuldu mu?” sorusuna “Evet” yanıtı verdikten sonra Ek Dosyalar bölümünde açılacak olan alana hazırladıkları videoyu yüklemeleri mümkün olabilecektir. Video süresinin 5 dakikayı geçmemesi ve boyutunun en fazla 100 mb. olması gerekmektedir.

KAYNAK:TÜBİTAK

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.