Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

ACT3 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

TTO Duyuruları

ACT3 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Çağrı Hakkında Genel Bilgiler

Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması (Accelerating CCS Technologies – ACT3) programının 2020 yılı çağrısı kapsamında, karbondioksit (CO2) yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerine yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması beklenmektedir.

  • Zincir Entegrasyonu: Toplum duyarlılıklarını gözeten ilgili vaka analizlerinin de yer aldığı, CO2 yakalama, taşıma ve depolama zincirinin entegrasyonundaki boşlukları doldurmaya yönelik Ar-Ge faaliyetleri
  • Yakalama: Etkili, düşük maliyetli, yüksek operasyonel esnekliğe sahip ve enerji etkin CO2 yakalamaya yönelik ileri teknolojiler
  • Taşıma: Enerji üretimi için Avrupa’nın mevcut CCUS tesislerine boru hatları ve gemi taşımacılığı yoluyla CO2 taşınmasına yönelik Ar-Ge faaliyetleri
  • Depolama: İlgili depolama alanlarında ve çevresinde ölçüm, izleme ve doğrulama araçları ve metotlarına yönelik Ar-Ge faaliyetleri
  • Kullanım: CCUS faaliyetlerini uygun hale getiren diğer iş modellerinin ve beklenen gelir akışlarının araç olarak kullanıldığı teknolojiler

Çağrıya katılım sağlayacak her bir uluslararası proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden, en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.  Çağrı konuları ve uluslararası kurallar hakkında daha detaylı bilgiye www.act-ccs.eu/calls adresinden ulaşılabilir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Ulusal proje başvuruları, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza kullanılarak yapılabilmektedir.  Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Çağrı Takvimi

1. Aşama:

* 1. Aşama uluslararası başvuru için son tarih (1. Aşama başvuruları, Research Council of Norway’e (RCN) e-posta yoluyla yapılacaktır: [email protected]): 10 Kasım 2020 (13:00 CET)

* TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru için son tarih: 16 Kasım 2020 (17.30 TSİ)

* TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 20 Kasım 2020 (17.30 TSİ)

2. Aşama

* 2. Aşama uluslararası başvuru için son tarih: 15 Mart 2021 (13:00 CET)

* 2. Aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarih: TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.

Kaynak: TÜBİTAK

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.