Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI 2022 SONUNA KADAR %50 OLARAK BELİRLENDİ

Teknokent Duyuruları

UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI 2022 SONUNA KADAR %50 OLARAK BELİRLENDİ

 Konya Teknokent’in değerli firma temsilcileri,

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kurumunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına, 4691 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunun mezkûr maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211017-9.pdf