Konya Teknokent’te Teknoloji ve İnovasyona yönelik nitelikli destekleme faaliyetleri sunulmaktadır.

COVID-19 UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRE UZATIMI

Teknokent Duyuruları

COVID-19 UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRE UZATIMI

Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülmesine işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmişti. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede (%50 olarak) yararlanmaya devam etmelerine 30 Eylül 2021 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

Gelinen aşamada 30 Eylül’de sona eren uzaktan çalışma süresinin ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, 11 EKİM 2021’e kadar (11.10.2021 dâhil) %50’ sini aşmamak kaydı ile uzatılmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerin yapılmasına devam edilecektir.
Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.
Saygılarımızla

Konya Teknokent